Metal Yapı İşleri

Hesaplamalar

Yapıların (çubuklar ve montajlar) mevcut Eurocode standartlarına göre boyutlandırılması

Yük inişleri

Kontrol ofisine sunulmak üzere hesaplama notlarının hazırlanması

Resim çizme

Yapının modellenmesi (çubuklar ve bağlantı elemanları)

Sentez ve geliştirme için dijital modelin gerçekleştirilmesi

Onay için genel planın gerçekleştirilmesi ve kontrol ofisine sunulması

İmalat için akış planlarının ve montajların gerçekleştirilmesi

Sahada kurulum için montaj planlarının gerçekleştirilmesi

Arazi

Yerinde anket: nacelle veya 3D tarama (eğer uygunsa)

Teknik sentez ile yardım

METAL YAPI 4
980 TON
METAL YAPI 5
900 TON